Piotr Fradkov

First Deputy Chairman of Vnesheconombank